Orientační ceník prací


Ceny našich prací se mezi klienty liší. Záleží na objemu účtovaných dokladů, na tom, zda je klient plátce či neplátce DPH, fyzická osoba, s.r.o. či nezisková organizace. Berte tedy prosím tento ceník jako orientační. O konečných cenách samozřejmě můžeme jednat.

 

Měsíční paušál (zahrnuje 30 položek v peněžním deníku, přiznání k DPH, kontrolní hlášení) 3.000 Kč
Další položky 25 Kč/položka
Ostatní práce (jednání s úřady, účetní rozbory, zpracování předběžných výsledků, inventarizace kont) 400 Kč/hodina
Zpracování mezd 130 Kč/1 měsíční mzda
Účetní závěrka, přiznání, výkazy pro finanční úřad (dle klienta a náročnosti) 2.000 Kč - 5.000 Kč