Služby


 

 • m

  Účetnictví

  • zaúčtování přijatých, vydaných a pokladních dokladů / faktur
  • sledování splatnosti závazků a pohledávek
  • zaúčtování výpisů z bankovních účtů (v několika měnách)
  • analytické rozlišení výnosů a nákladů
  • vedení evidence majetku (hmotného i nehmotného)
  • měsíční, kvartální a roční uzávěrka, včetně podání DPH a kontrolního hlášení
  • veškeré přihlášky k daním a jejich podání na příslušný úřad
  • účetní poradenství a zastupování na úřadech

   

 • Daňová evidence

  • zaúčtování přijatých, vydaných a pokladních dokladů / faktur
  • sledování splatnosti závazků a pohledávek
  • zaúčtování výpisů z bankovních účtů (v několika měnách)
  • analytické rozlišení výnosů a nákladů
  • vedení evidence majetku (hmotného i nehmotného)
  • měsíční / kvartální uzávěrka, včetně podání DPH a kontrolního hlášení
  • veškeré přihlášky k daním a jejich podání na příslušný úřad
  • účetní poradenství a zastupování na úřadech

   

 • Mzdy

  • měsíční výpočet mezd
  • přihlašování / odhlašování zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovně
  • zpracování měsíčních a ročních hlášení
  • příprava na kontroly
  • hlídání změn v legislativě

   

 • Daňové přiznání

  Vaše podnikání se ještě nerozjelo natolik, že byste si našli vlastní účetní? Nebo jste jen zaměstnanec, ale účetní zaměstnavatele Vám sdělila, že si musíte podat daňové přiznání sám? Nebo máte k podání přiznání jiný důvod?

  • vedení účetnictví / daňové evidence v plné míře (viz. služby) za celý předešlý rok pro fyzické i právnické osoby
  • konzultace výsledků hospodaření a případná optimalizace pro úvěr, hypotéku, apod. (volba použití / nepoužití paušálních výdajů)
  • výpočet daňového přiznání pro fyzické a právnické osoby
  • výpočet nových záloh a nedoplatků/přeplatků na OSSZ a ZP
  • legislativně správně vedené a archivované účetnictví pro účely kontroly
  • možnost plynulého přechodu k pravidelné evidenci v případě růstu Vaší firmy

   

 • Digitalizace

  • automatické předávání dokladů v elektronické podobě
  • neomezený přístup ke všem dokladům
  • jednoduché a intuitivní ovládání bez nutnosti instalace dalších programů na PC
  • možnost nastavení schvalovacích postupů u jednotlivých dokladových řad

   

 •